lördag 23 januari 2016

Osynliga avslut och den osynliga smygmaskan

När virkprojektet virkas varv på varv

Denna virkteknik kan man använda vare sig man använder sig av START-stolpen och den STÅENDE-stolpen, eller gör "traditionella" luftmaskor för att påbörja nästa varv. Jag såg detta tips på Repeat Crafter Me's blogg och har använt det med stor framgång sedan dess. Och med framgång menar jag att projekt som virkas "varv på varv, t.ex. en mössa, får en (i princip) osynlig skarv! Särskilt om virktekniken kombineras med just START-stolpen och den STÅENDE-stolpen.

Själva tipset jag såg på Repeat Crafter Me var i vilken maska man ska göra den avslutande smygmaskan när ett varv ska slutas. Sen har jag gjort ett eget tillägg som jag döpt till en osynlig smygmaska, en specialare som med fördel kan användas när nästa varv ska påbörjas med en annan färg än varvet innan. Men först ska jag visa i vilken maska du ska avsluta varvet om nästa varv påbörjas med samma färg som varvet innan. Gör så här:


Slut varvet med en smygmaska i varvets första vanliga stolpe (se röd pil ovan), dvs. inte i toppen av START-stolpen, eller den STÅENDE-stolpen beroende av på vilket sätt varvet påbörjades (se ljusgrå pil ovan). Gör därefter en START-stolpe och följ sedan mönstret som vanligt.


Men om nästa varv ska påbörjas med en annan färg än varvet innan, gör en osynlig smygmaska istället. Gör då så här:


Steg 1: När sista stolpen på varvet är gjord, klipp av garnet och dra ut öglan så du får en "garnstump", ca 8-10 cm lång.


Steg 2: Trä garnstumpen genom en trubbig tapisserinål och trä därefter nålen genom båda maskbågarna i toppen av varvets första vanliga stolpe, dvs. inte i toppen av START-stolpen eller den STÅENDE-stolpen (se ljusgrå pil ovan).


Steg 3: Trä därefter nålen genom toppen av varvets sista stolpe (därifrån som garnstumpen tittade ut från början). Dra åt den osynliga smygmaskan så den är lika "spänd" som de andra stolpmaskorna och fäst sedan garnstumpen som du brukar gör med lösa trådar. Den osynliga smygmaskan är färdig och visst gör den skäl för sitt namn! :) Byt färg och gör därefter en STÅENDE-stolpe och följ sedan mönstret som vanligt.


Den osynliga smygmaskan går även att använda när man har virkat klart projektet och ska göra den allra sista, avslutande smygmaskan.

Lycka till,


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar